Undersökningar

ULTRALJUD HJÄRTA


Vad innebär en ultraljudsundersökning av hjärtat?

Ultraljud av hjärtat också kallad ekokardiografi  är en undersökning där läkaren riktar en probe på olika ställen på dit hjärta för att avbilda rörliga hjärtbild för att bedöma:

     _ hjärtats pumpförmåga, dvs om du har hjärtsvikt eller ej

      _ hjärtstorlek

      _hjärtmuskelns tjocklek 

       _eventuellt läckage och/eller förkalkning i klaffarna.

Undersökningen tar ca 20 minuter och du får ett resultat direkt efter undersökningen.ARBETS-EKG


När behöver man göra ett arbetsprov?

Om du har bröstsmärtor eller andningsbesvär som är relaterade till ansträngning kan du behöva göra ett arbetsprov.

Syftet med provet är att ta reda på om det finns EKG-förändringar vid ansträngning som tyder på hjärtsjukdom.


Så går till med arbetsprov:

När du  kommer till mottagningen får du börja med att berätta för läkaren om dina symtom och övrigt sjukdomar. Därefter lyssnar läkaren på ditt hjärta och dina lungor. Undersköterskan koppla upp dig till blodtrycks och EKG-apparat för att göra ditt arbetsprov. Provet går ut på att du får sitta på ergometercykel och cykla så länge du orkar. Ditt blodtryck och EKG registreras både under och efter arbetsprovet.

Läkaren är närvarande under hela undersökningen för att bevaka eventuella EKG-förändringar , blodtrycksförändringar och eventuella hjärtrytmrubbningar.

Du får besked om resultatet direkt efter undersökningen.


Förberedelser:

  • Du bör inte äta större måltider 1-2 timmar före undersökningen.
  • Det kan vara bra att ha på sig träningskläder och skor som lämpar sig för att cykla.
  • Ingen rökning 1-2 timmar före undersökningen.


HOLTER-EKG


Hjärtklappningar och  svimningar kan ibland förorsakas av hjärtrytmrubbning som kan fångas upp med långtids EKG registrering som också kallas för ett Holter-EKG.


Det kan vara svårt att upptäcka hjärtrytmrubbning med single EKG tagning på läkarkontor/mottagning.

Med långtids -EKG registrering i 24 timmar eller 48 timmar kan man registrera hjärtats elektriska aktivitet för att se om det föreligger hjärtrytmrubbningar som kan förklara dina symptomer.

Om du får syptom under registreringen får du gärna skriva i dagbok exakt tidpunkt  och vad du upplever.24-Timmars

BLODTRYCKSMÄTNING

Som ett komplement till den traditionella mätningen kan man även göra en 24-timmars blodtrycksmätning.


Vad innebär det?

Vid ett uppmätt högt blodtryck är det vanligt att man får upprepa mätningen 2-3 gånger under en veckas mellanrum. Detta görs för att fastställa att det verkligen rör sig om ett högt blodtryck, och inte är orsakat av nervositet i samband med läkarbesöket. Ett alternativ till den upprepade mätningen finns 24-timmars blodtrycksmätning. Mätningen görs då i hemmet under 24 timmar, och du får uppkoppling av en blodtrycksapparat runt midjan med ett bälte. Mätningen görs automatiskt med 20 minuters mellanrum på dagtid och en gång i timmen under natten. Efter 24 timmar får du komma tillbaka till mottagningen för att stänga av apparaten och du får ett resultat direkt.