Undersökningar

ULTRALJUD HJÄRTA


På Hjärtspecialistmottagning i Lund kan du få ditt hjärta undersökt med ultraljud.

Vad innebär en ultraljudsundersökning av hjärtat?

Ultraljud av hjärtat, eller ekokardiografi som det också kallas, är en undersökning där man via ultraljud kan få rörliga bilder av hjärtat. Undersökningen påvisar:

  • hjärtats pumpförmåga, dvs om du har hjärtsvikt eller ej
  • hjärtstorlek
  • hjärtmuskelns tjocklek
  • eventuellt läckage och/eller förkalkning i klaffarna.

Undersökningen tar mellan 20-30 minuter och du får ett resultat direkt efter undersökningen.ARBETS-EKG


När behöver man göra ett arbetsprov?

Om du har bröstsmärtor eller andningsbesvär som är relaterade till ansträngning kan du behöva göra ett arbetsprov. Det är också vanligt att göra ett arbetsprov för medicinsk värdering, till exempel om du arbetar som brandman eller jobbar på hög höjd. Syftet med provet är att ta reda på orsaken bakom din bröstsmärta, och om smärtan beror på hjärtsjukdom.


Så går ett arbetsprov till

När du först kommer till Hjärtmottagningen får du börja med att berätta om dina symtom och eventuella sjukdomar. Därefter lyssnar läkaren på ditt hjärta och dina lungor, och du kopplas upp till en blodtrycks- och EKG-apparat för att göra ditt arbetsprov. Provet går ut på att du får sitta på ergometercykel och cykla så länge du orkar. Ditt blodtryck och EKG registreras både under och efter arbetsprovet.


Att tänka på innan ditt arbetsprov:

  • Du bör inte äta större måltider 1-2 timmar före undersökningen.
  • Det kan vara bra att ha på sig träningskläder och skor som lämpar sig för att cykling.
  • Ingen rökning 1-2 timmar före undersökningen.


HOLTER-EKG


Om du upplever besvär som hjärtklappning eller svimningar kan du göra ett Holter-EKG.


Vad är Holter-EKG?

Holter-EKG kan användas för att upptäcka om symtom som till exempel hjärtklappning eller plötsliga svimningsattacker beror på hjärtrytmstörning. Det kan vara svårt att upptäcka rubbningar i hjärtats rytm, särskilt om de uppträder mer sällan. Det är därför viktigt att du söker hjälp för att registrera hjärtats aktivitet.


Hjärtats elektriska aktivitet registreras under antingen 24 timmar eller 48 timmar. Under registreringen får du också skriva dagbok när du upplever symtom. Har du symtom mer sällan finns det möjlighet för längre registreringar på sjukhus.BLODTRYCKSMÄTNING

Som ett komplement till den traditionella mätningen kan man även göra en 24-timmars blodtrycksmätning.


Vad innebär det?

Vid ett uppmätt högt blodtryck är det vanligt att man får upprepa mätningen 2-3 gånger under en veckas mellanrum. Detta görs för att fastställa att det verkligen rör sig om ett högt blodtryck, och inte är orsakat av nervositet i samband med läkarbesöket. Ett alternativ till den upprepade mätningen finns 24-timmars blodtrycksmätning. Mätningen görs då i hemmet under 24 timmar, och du får uppkoppling av en blodtrycksapparat runt midjan med ett bälte. Mätningen görs automatiskt med 20 minuters mellanrum på dagtid och en gång i timmen under natten. Efter 24 timmar får du komma tillbaka till mottagningen för att stänga av apparaten och du får ett resultat direkt.