HJÄRTSJUKVÅRD

Mottagningen är ofentligt finansierad enligt  Lag (SFS 1993:165) om läkarvårdersättning (LOL) i samverkansavtal med Region Skåne.

Mottagningens tjärnverksamhet är utredning, diagnostisering och behandling av hjärtsjukdomar.

Vi tar emot patienter på remisser från ofentliga och privata vårdgivare.

Patienter som har följande symptom kan också söka på egenremiss för utredning.

  • Bröstsmärtor
  • Andfåddhet
  • Hjärtklappningar
  • Plötsliga svimningar
  • Terapiresistent högtblodtryck

Du kan skriva egenremiss och mejla till: info@hjartkoll.nu.

Beskriv dina symptomer du vill bli utred för.

Ta med dig lista över mediciner du står på.

Avgift:

100 kr när du kommer på remiss.

300 kr när du söker på egenremiss.

300 kr vid alla återbesök.

Frikort gäller.

 

HJÄRTHÄLSOKONTROLL

Vi kan även ta emot individer som önskar  hjärthälsokontroll och är beredda att betala för tjänsten själva.

Företagshälsovård och övriga företag kan också remittera personer som behöver lagstiftad hjärthälsokontroll.

Upplysning om priser för tjänsten kan fås vid kontakt med mottagningen.

Hjärtligt välkommen!

Undersökningar

Arbetsprov

Arbetsprov är en vanlig undersökningsmetod vid utredning av personer som har ansträngningsrelaterade bröstsmärtor och andningsbesvär.

Blodtrycksmätning

Traditionellt mäts blodtrycket i vila i samband med besök på läkarmottagning eller på sjukhus.

Holter-EKG

Med Holter-EKG registreras hjärtats elektriska aktivitet  för att påvisa om det föreligger hjärtrytmstörning.

Ultraljud av hjärtat

Du ligger på en undersökningsbrits och läkaren håller ultraljudgivaren mot din bröstkorg och förflyttar ultraljudgivaren till olika områden på bröstkorgen.

Hitta till oss