Om Verksamheten
Resized_20221102_104314_604475666327143
Resized_20221102_104812_604441007809706
Resized_20221102_104500_604460683894808

Om Verksamheten 


Verksamheten är offentligt finansierad enligt Lag (SFS 1993:165) om läkarvårdersättning (LOL) i samverkansavtal med Region Skåne för hjärtsjukvård.

Patienter emottages bara på Remiss.


Mottagningens kärnverksamhet är :

Utredning av misstänkta hjärtsjukdomar som bedrivs 

huvudsaklingen på mottagningen men visa patienter kan behov för vidare utredning på Skånes Universitetssjukhuset på remiss från mottagningen.


Uppföljning:

Vid påvisad hjärtsjukdom ges behandlingsförslag  och uppföljning hos remiterande läkare.

Patienter som bedöms vara i behov av tätare kontroll/årliga kontroll hos hjärtspecialist bokas direkt för återbesök och får med sig en skriftlig information om undersökningsdatum och klockslag.

Detta innebär att mottagningen inte sänder kallelsebrev eller SMS-påminnelse.

Långtidsuppföljning kan inte utlovas pga verksamheten planeras bara 1 år i taget pga läkaren som bedriver verksamheten är i pensionsålder.
AVGIFTER:

100 kr när du kommer på remiss.

300 kr vid återbesök.

Frikort gäller.